kategorie: 

O dechu

„Dýchání je most, jenž spojuje život s vědomím a sjednocuje vaše tělo s vašimi myšlenkami“ – T.N.Hanh

 

Nade vše miluji klid. Ke klidu mi dopomáhá dech. Co je dech? Jak ho definovat?

Dech je proudění vzduchu dovnitř a ven.

Dech je cesta.

Dech je život.

Dech je průvodce. Od začátku až do konce.

 

Dech je velmi variabilní. Je schopen měnit se podle situace. Známe to všichni. Dech zrychlený, mělký, hluboký i klidný. Dech občas sotva popadáme…. Někdy nám dech pomáhá krásně relaxovat, uklidňuje nás, jindy nás povzbuzuje, aktivuje. Dech je schopen nám být oporou ve strachu a napětí. Dech nás také může zbavit únavy a stresu. Ne nadarmo se říká „dýchej“, „rozdýchej to“. Leckdy také zažíváme chvíle „dechberoucí“….

Dech stále proudí samovolně, je přirozený. Je řízen mozkovou činností. Příliš si ho neuvědomujeme a velmi snadno si zvykáme i na dech nedostatečný.

 

Dýchací systém

Co se děje v těle s vdechnutým vzduchem? Mimochodem víte, kolik litrů vzduchu vdechneme každou minutu? Je to kolem sedmi litrů vzduchu. Dechová frekvence u dospělého člověka je 16-18 nádechů za minutu. To znamená, že každý den vdechujeme zhruba jedenáct tisíc litrů vzduchu. Do organismu přivedeme tímto způsobem kyslík, který se naváže na červené krvinky a jako na pomyslné loďce pluje k našim orgánům a tkáním. Kyslík nám dodává novou energii pro tělo i mysl. S výdechem odchází tělesné zplodiny. Dýchání zajišťují dýchací svaly. Rozlišujeme svaly nádechové a výdechové. K dýchacím svalům se řadí například svaly mezižeberní, svaly prsní i svaly břicha. Hlavním dechovým svalem je bránice. Bránice je plochý sval oddělující dutinu hrudní a břišní. Pohybem bránice, která se při nádechu vyklenuje jako půlmíč do dutiny břišní, dochází k ovlivnění vnitřních orgánů. Dýchání má významný vliv také na tělní tekutiny. Dechem zajišťujeme spolu se svalovou aktivitou jejich správný koloběh.

 

Dýchání z pohledu fyzioterapie

V kontextu fyzioterapie má dýchání velký vliv na naši posturu, tedy držení těla. Dechem působíme na pohyb hrudníku a žeber. Jak jsem již výše zmínila, bránice představuje sval, který je součástí hlubokého stabilizačního systému našeho těla a tvoří jeho pomyslnou pokličku, oproti svalům pánevního dna. Spolu s chodidly a svaly dna ústního se řadí k tělesným horizontálám. K tomu si představme krunýř svalů, které obepínají naše břicho a bedra. To vše je důležité nejen pro stabilitu a oporu bederní páteře, ale také pro prevenci jejího poškození. Vidíte, jak je vše krásně vzájemně napojené. Nedostatečné dýchání má mnoho negativních dopadů – od špatného držení těla, tuhého hrudníku, bolesti beder, po otékající dolní končetiny. S dechem se dá nicméně velmi dobře vědomě pracovat. Tělu prospívá dech plný, vedený dechovou vlnou do následujících tří oblastí: do oblasti břicha, hrudníku a horní podklíčkové oblasti. Z tohoto důvodu velmi často při své práci s klienty apeluji na dech. Začínáme uvědoměním si vlastního dechu, nacítěním pohybu hrudníku a břicha. Vnímáme pohyby hrudníku do stran při nádechu. Zkoumáme hloubku dechů. Pozorujeme dechovou vlnu. Poté pracujeme s dechem v rámci pohybu. Nacvičujeme brániční dech.

Mou velkou inspirací v oblasti dýchání je jóga, plný jógový dech a způsoby práce s dechem, které jóga nabízí. Vnímejte nádech, jako pozitivní energii, která do těla proudí a jak s pomocí výdechu negativní energie z vašeho těla odchází. Zkuste začít touto vizualizací, je velmi příjemná.

Co chci tímto článkem hlavně říci? Že kvalitě našeho dýchání se určitě vyplatí věnovat. Začít s ní cíleně pracovat. Usilovat o to, aby nám dech byl dobrým průvodcem, a my jsme se mohli nechat dechem bez velkého úsilí životem krásně nést jako na vlně. Přijměte pro začátek tento základ.

 

o dechu

 

Dechové cvičení:

Lehněte si na záda, položte si své ruce na oblast bránice, pokrčte nohy, opřete je o chodidla v šíři kyčlí, zavřete oči a dýchejte. Nádech nosem, výdech ústy. Zpočátku svůj dech pouze pozorujte, nijak jej neovlivňujte. Postupně si začněte uvědomovat délku nádechu a výdechu. Zkuste obě délky sjednotit. Počítejte do čtyř nebo pěti, postupně šesti. Krátká pauza. Nádech, výdech. Vnímejte, jak dech do těla vniká nosem, postupuje přes horní, střední a dolní část hrudníku až k vašim dlaním. Tělo se rozvíjí všemi směry, nikoli jen jedním. Tuto techniku můžete zkusit také v leže na břiše, ruce podložené pod čelem. Další možností je turecký sed, nebo sed na židli. V sedu je nutno uhlídat, aby nám ramena nestoupala k uším a páteř byla po celou dobu napřímená. Můžeme si představit, jak se s nádechem naše páteř vytahuje lehce směrem vzhůru a s výdechem se uvolňuje. Příjemná je i pozice v sedu na patách. Každý si najděte vám příjemnou polohu, ve které se cítíte uvolněně a hezky.

 

Správné dýchání je i součástí každé relaxační meditace. Tu mou si stáhněte na mých stránkách ZDE.

 

 

o dechu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Relaxační meditace

jana břízová

Stáhnětě si do mobilu poklidnou relaxační meditaci

zrelaxujte své tělo a mysl

Krátká meditace, kterou si můžete pustit ke zrelaxování po dlouhém dni nebo také během dne - jako svou osobní odpočinkovou pauzu mezi dvěma náročnými aktivitami.

Stáhnětě si do mobilu poklidnou relaxační meditaci

zrelaxujte své tělo a mysl po dlouhém dnu

© 2022 web s láskou od lucie s.  |  GDPR  |  obchodní podmínky  |  site credit

Fyzioterapie a masáže pro život bez bolesti, tvoření a workshopy pro život v harmonii. 

spojme se

HoME

o mně

blog

kontakt

fyzioterapie

NORDIC WALKING

tvoření

workshopy