kategorie: 

Správné držení těla

Mohli bychom použít i příměr optimální, který v přímé definici označuje “..možný dosažitelný výsledek z hlediska kompromisu”. Optimální je slovo odvozené z latinského optimus = nejlepší. Také superlativ přídavného jména dobrý. Ať už správné či optimální, především  takové, které bude chránit vaše struktury  a nebudete si  své potíže dále zhoršovat.

Cílem mého článku je ukázat jak podstatné je držení těla v rámci   každodenních návyků. Poukázat na jeho nosnou základnu z hlediska tělesné vyváženosti a harmonie. Neopomenu také jeho vliv v  mezilidské komunikaci.

 

Jaké je správné držení těla?

Správným držením těla označujeme pozici, kdy postavení jednotlivých částí  těla odpovídá jejich fyziologickému postavení. Tedy  klouby a páteř jsou stabilizované, nedochází k jejich přetěžování. Celková svalová aktivita je rozložená a je v rovnováze. Důležité je připomenout, že za držení těla vděčíme aparátu kosternímu tedy pasivnímu a svalům a vazům tedy systému aktivnímu. Kosterní aparát je v harmonii pokud jsou všechny kloubní plochy rovnoměrně zatíženy tlakem a tahem. Takový kloub pak označujeme jako centrovaný. Tento kloub nezatěžuje okolní měkké tkáně a nedochází k jejich mikrotraumatizaci. Svaly v našem těle jsou systematicky uspořádány. Tvoří skupiny, smyčky a vazbou smyček řetězce. Znamená to určité funkční napojeni začátků jednotlivých svalů, které pak spolu navzájem spolupracují. Svalové řetězce začínají i končí na pereiferii v nohách a v horní polovině těla. Velice zásadní oblastí v kontextu držení těla stěžejní  je náš střed, tedy CORE. Svalové skupiny, které utváří pevnost tělesného středu jsou: dno pánevní, bránice v její posturální funkci, hluboké svaly zádové, v neposlední radě příčné a šikmé břišní svaly. Další významnou zónou jsou  ramenní pletence a hlava. Jejichž postavení je důležité pro zdravá ramena a zónu krční páteře. Abychom dosáhli správného držení těla, neobejde se to bez naši invence. Pokud máme  svalstvo trénované, posílené, vytvoříme aparátu dobrou základnu. Jak to tak bývá a naše tělo není výjimkou, všechno souvisí se vším a nic není zadarmo.  Kondice svalů napomáhá, aby vše fungovalo jak má. Když mluvíme o správném držení těla mluvíme o postoji, držení těla v sedu a při denních činnostech. Polohu v klidu, ale především v zátěži. Čímž rozumíme delší monotónní stání , sezení či práce vykonávané jednostranně nebo např. v předklonu. Naši snahou by mělo být toto postavení vnímat, kontrolovat a regulovat.

 

Test správnosti

Představíme si jednoduchý test spuštěné olovnice, kterou zavěsíme na zevní zvukovou, jeho kolmice by měla ideálně procházet středem ramene, kyčle a dopadat do oblasti zemního kotníku. Tento test ozřejmí postavení těla v rovině ventrodorzální nebolí předozadní. Jednoduchým testem bez použití olovnice je stoj u stěny. Kdy se dotýká naše záhlaví, vrchol hrudní kyfozy, hýždě a paty.  Za postavením jednotlivých části stoji samozřejmě naše  genetická výbava , zakřivení páteře, které je někdy vrozené. Ale také získané změny, které nemůžeme příliš ovlivnit. Zde se hodí slovo kompromis.

 

Ještě zmíním vliv držení v jiné souvislosti.

Držení těla také úzce souvisí s neverbální komunikací. Jistě jste slyšeli o řeči těla. Naše tělo svým postavením Vysílá signály, kterými komunikujeme ve společnosti. odhaluje stav naši psychiky i momentální pohodu či nepohodu. Vděčíme mu za společenskou interakci. Určitě bude tělo napřímené a pevné působit lépe než zkroucené, ochablé a mezi rameny propadlé.

 

Přeji hodně zdaru při zkoumání a pěstování vašeho správného tělesného držení.

V případě jakýchkoliv otázek se kontaktujte. Těším se na vaše zprávy.

správné držení těla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Relaxační meditace

jana břízová

Stáhnětě si do mobilu poklidnou relaxační meditaci

zrelaxujte své tělo a mysl

Krátká meditace, kterou si můžete pustit ke zrelaxování po dlouhém dni nebo také během dne - jako svou osobní odpočinkovou pauzu mezi dvěma náročnými aktivitami.

Stáhnětě si do mobilu poklidnou relaxační meditaci

zrelaxujte své tělo a mysl po dlouhém dnu

© 2022 web s láskou od lucie s.  |  GDPR  |  obchodní podmínky  |  site credit

Fyzioterapie a masáže pro život bez bolesti, tvoření a workshopy pro život v harmonii. 

spojme se

HoME

o mně

blog

kontakt

fyzioterapie

NORDIC WALKING

tvoření

workshopy